MENU
NL
FR
EN
DE

Compartimentering

Eén van de belangrijkste principes van de brandpreventie in gebouwen berust op compartimentering. Dit principe heeft tot doel het verspreiden van brand naar aangrenzende ruimtes te vertragen. De openingen en doorvoeren door wanden vormen in de compartimentering een zwak punt. Daarom dient men bijzondere voorzorgsmaatregelen te nemen om te vermijden dat rook, hete gassen en vlammen zich langs deze zwakke plekken naar de aangrenzende ruimtes zouden verspreiden en op die manier het vuur in het gebouw zouden verergeren.

Niet te vergeten bij het dichten van openigen zoals plaatsen van brandwerende poorten, deuren, wanden en plafonds zijn de doorvoeren van leidingen voor fluïda of voor elektriciteit ook brandwerend af te dichten.

Een compartiment zorgt dat de brand beperkt blijft in een bepaalde zone waardoor brandwerende compartimentering van groot belang is tijdens een brand. Door brandwerende poorten, deuren, wanden en plafonds te gebruiken kan het vuur niet overslaan naar omliggende ruimtes, maar wat niet mag vergeten of verwaarloosd worden is het brandwerend afdichten van doorvoeren van leidingen voor fluïda of voor elektriciteit zodat de compartimentering van een ruimte zijn correcte en volledige werking heeft.

Lees het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 met de basisnormen inzake de preventie van brand en ontploffing: “doorvoeringen doorheen wanden van leidingen voor fluïda of voor elektriciteit mogen de vereiste weerstand tegen brand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden.”

De brandweerstand van constructie-elementen wordt aangegeven met de Europese REI-classificatie. Drie elementen spelen daarbij een rol namelijk het draagvermogen (R), de vlamdichtheid (E) en de thermische isolatiecapaciteiten (I).

 

Wat zijn de REI-waarden voor brandweerstand?

Een brand kan zich razendsnel verspreiden. Dat is rampzalig voor de overlevingskansen van de aanwezige personen. Om de kans op een succesvolle evacuatie te vergroten bestaan regels omtrent de brandweerstand van materialen. Die worden beoordeeld volgens de REI-classificatie.
De REI-classificatie zegt iets over de brandweerstand van bouwmaterialen en is opgebouwd uit:

  • R = Draagvermogen (Resistance)
  • E = Vlamdichtheid (Etanchéité)
  • I = Thermische isolatie (Isolation)

Draagvermogen (R)

Het draagvermogen namelijk de weerstand of de stabiliteit van de onderdelen zegt iets over de stabiliteit van een bouwelement bij blootstelling aan brand. Hoe groter het draagvermogen, hoe minder de kans op instortingsgevaar en wordt de avacuatietijd verlengt.

Vlamdichtheid (E)

Met de vlamdichtheid verstaan we het vermogen van een materiaal om de doorgang van vlammen en hete gassen te voorkomen. Hoe hoger de vlamdichtheid, hoe kleiner de kans op vlammen aan de niet-blootgestelde zijde.

Thermische isolatie (I)

Een brand brengt hoge temperaturen met zich mee. Met de thermische isolatie meet men het vermogen om de doorgang van de warmte tegen te houden.

 

Brandweerstand in minuten

REI-waarden worden uitgedrukt in minuten, ze worden altijd naar beneden afgerond tot één van volgende tijden: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 of 360 minuten.

Voorbeeld:
Een dragende wand met een stabiliteit van 70 minuten, een vlamdichtheid van 53 minuten en een thermische isolatie van 40 minuten krijgt volgende waarden R60, E45 en I30.

 

 

Heeft u vragen aarzel niet en klik dan hier om meer informatie of een vrijblijvend gesprek aan te vragen!

 

WEVAHO BV - Lange Ambachtstraat 2 - 9860 Oosterzele, België
Tel: 09/362.82.66 - Gsm: 0475/91.21.32 - info@wevaho.be